Legislație

Legislație privind protecția copilului
Legislație privind protecția adultului

Legislație privind protecția copilului


1. Constitutia României

2. HGR 1434/2004 Privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului

3. HGR 1437/2004 Privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului

4. HGR 1440/2004 Privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai

5. HGR 1441/2004 Privind autorizarea organizatiilor private straine de a desfasura activitati în domeniul adoptiei internationale

6. Legea 18/1990 pentru ratificarea Conventiei cu privire la drepturile copilului

7. Legea 272/2004 Privind protectia si promovarea drepturilor copilului

8. Legea 273/2004 Privind regimul juridic al adoptiei

9. Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

10. Ordinul 177/2003 Privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat, precum si a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijarii si exploatarii copilului

11. Ordinul 21/2004 Pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential

12. Ordinul 27/2004 Pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati

13. Ordinul 35/2003 Privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protectiei copilului la asistentul maternal profesionist si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

14. Ordinul 69/2004 Pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protectiei copilului

15. Ordinul 88/2004 Pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii

16. Ordinul 89/2004 Pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat

17. Regulament cadru de organizare si functionare a Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului

18. Regulament de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.doc

19.Hotararea 56 din 16 decembrie 2004, privind infiintarea DGASPDC Mures.doc

20. Hotararea 58 din 16 decembrie 2004 privind reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului.doc

sus

Legislație privind protecția adultului

Hotărâre nr. 2394 din 21/12/2004 privind actualizarea alocației sociale cuvenite adulților nevăzători cu handicap grav și accentuat Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1270 din 29/12/2004

Lege nr. 343 din 12 iulie 2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 641 din 15 iulie 2004

OMSF726/2002 Ordin nr. 726 din 1 octombrie 2002 privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru adulți și se aplică măsurile de protecție specială a acestora

Ordonanta de urgenta nr. 102 publicata în M.O. nr. 310 din data 30/06/99 OGU102/1999  privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Mureș
STANDARDE MINIME DE CALITATE - Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap

sus
*Nota: Aceste materiale au un caracter pur informativ fara a se substitui publicatiilor oficiale, neputând fi folosit ca baza legala.

   
 
Vizitatori: Copyright © 2006 - All Rights Reserved