Despre noi

Protecția copilului în România
Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures
Obiectivele activitatii
Direcția de Asistența Socială și Protecția Socială pentru persoane Adulte
Obiective ale activitatii de asistenta sociala si protectie


Protecția copilului in România
Organul central pentru protectia copilului este Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Oficiul Roman pentru Adoptie din cadrul Guvernului Romaniei care monitorizeaza, coordoneaza din punct de vedere profesional si sprijina financiar programele privind activitatea de protectie a copilului, supravegheaza respectarea legislatiei internationale si nationale in domeniu de catre Serviciile Publice Specializate pentru Protectia Drepturilor Copilului, coordoneaza direct adoptiile internationale (in prezent suspendate). Relatiile dintre Autoritatea Nationala si Serviciile publice specializate sunt relatii de colaborare.

Directia Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului Mures
Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures este organ specializat in protectia drepturilor copilului.
A fost infiintat in baza Hotararii nr. 205 din 1997 si Ordonanta de urgenta nr. 26 din 1997, a guvernului Romaniei de catre Consiliului Judetean Mures cu Hotararea nr. 30 din 6 august 1997. Isi desfasoara activitatea ca institutie publica de interes judetean cu personalitate juridica din subordinea Consiliului Judetean Mures.
Activitatea directiei este coordonata de catre Presedintele Consiliului Judetean si Secretarul General al Consiliului Judetean care este si presedintele Comisiei pentru Protectia Copilului si a Colegiului Director. Comisia este compusa din 7 membri care se intrunesc lunar in sedinte ordinare si ori de cate ori este nevoie, in sedintele extraordinare. Masura de protectie fata de un copil aflat in dificultate se hotaraste de comisie in baza anchetelor sociale efectuate de catre asistentii sociali, a actelor si discutiilor cu factorii implicati si interesati in cauza. Aplicarea hotararii comisiei este obligatorie.


Obiectivele activitatii
Scopul directiei ca serviciul public specializat in protectia copilului este transpunerea in practica a Normelor Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite, in legatura cu protectia copilului si a strategiei guvernamentale in domeniu, activitatea cuprinzand urmatoarele domenii:

- Respectarea si promovarea drepturilor fiecarui copil.
- Asigurarea dezvoltarii copilului in centrul de plasament cat mai apropiat de mediul familial,
- Asigurarea protectiei temporare a copilului in centrul de plasament, asigurand proiectul individual de protectie cu solutii pentru integrarea sau reintegrarea sa familiala,
- Crearea caracterului deschis a centrului catre societate, integrarea acestuia in comunitate prin modul de organizare, functionare, prin relatiile pe care le promoveaza,
- Integrarea personalului centrului de plasament in echipa DGPDC si antrenarea lor in aplicarea strategiei judetene de protectie a copilului,
- Scaderea treptata a numarului de copii ocrotiti in centrul de plasament prin diversificarea serviciilor destinate protectiei copilului, informarea si pregatirea profesionala a personalului,
- Asigurarea ocrotirii copilului in mediul lui natural; in familia biologica; familie de ingrijire temporala ( plasament sau incredintare); asistenti maternali profesionisti; familie adoptatoare.

sus

Direcția de Asistența Socială și Protecția Socială pentru persoane Adulte

Protectia persoanelor adulte in Romania se realizeaza prin activitatea de asistenta sociala , parte componenta a sistemului de protectie sociala reprezentat prin ansamblul de institutii si masuri prin care statul,autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura:
-prevenirea,
-limitarea,
-inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.

Asistenta sociala si protectia persoanelor adulte se realizeaza in cadrul unui Plan national de asistenta sociala ,acesta fiind elaborat de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei in colaborare cu alte institutii guvernamentale,consilii judetene si locale precum si cu reprezentantii societatii civile.

Directia de Asistenta Sociala si Protectia pentru Persoanele Adulte cu acronimul "DASPPA" reprezinta o componenta importanta a Serviciului Public de Asistenta Sociala cu acronimul "SPAS" la nivel judetean, subordonat Consiliului Judetean Mures , realizand la acest nivel masurile de asistenta sociala in domeniul protectiei persoanelor singure , persoanelor varstnice , persoanelor cu handicap precum si a oricaror persoane aflate in nevoie .

Datorita faptului ca o mare parte a persoanelor care se adreseaza la DASSPA in vederea instituirii unor masuri de protectie, sunt persoane cu dizabilitati, activitatea directiei este coordonata in acest sens de catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap pe baza Strategiei nationale privind protectia,integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap.

Directia de Asistenta Sociala si Protectia pentru Persoanele Adulte "DASPPA" s-a infiintat la data de 01.01.2005 conform Hotararii Consiliului Judetean Mures nr.56/16.12.2004 prin care a luat nastere Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului cu acronimul "DGASPC" care a preluat cele doua servicii de asistenta sociala respectiv Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului.

La randul ei Directia Judeteana de Asistenta Sociala s-a infiintat la data de 01.04.2003. in urma reorganizarii Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Persoanele cu Handicap,largind astfel aria de activitate in domeniul serviciului public de asistenta sociala si protectia persoanelor adulte.

Obiective ale activitatii de asistenta sociala si protectie

1. protejarea persoanelor adulte care datorita unor motive de natura economica,fizica,psihica sau sociala nu au posibilitatea sa isi asigura nevoile sociale,sa isi dezvolte propriile capacitati si competente pentru integrarea sociala.

2. protectia persoanelor cu handicap care se realizeaza prin:
-incadrarea in categorii de persoane cu handicap (tip si grad),de catre comisia de evaluare a persoanelor cu handicap adulti, -aplicarea unor masuri de protectie pe baza incadrarii,in raport cu gradul de dizabilitate, prin:
-acordarea de prestatii in bani:indemnizatii sau alocatii sociale,
-asigurarea gratuitatii la servicii de telecomunicatii,abonament radio-televizor,transport local urban si interurban conform legislatiei in vigoare,
-conducerea evidentei asistentilor personali pentru persoane cu handicap grav,eliberarea avizelor necesare pentru angajarea de asistenti personali,
- elaborarea unui program de recuperare,readaptare si integrare sociala,care prevede actiuni medicale,educative,profesionale si sociale necesare pentru recuperarea,readaptarea,instruirea si integrarea sau reintegrarea sociala a persoanei cu dizabilitate:

3. conducerea evidentei persoanelor cu handicap ,organizarea evaluarii si reevaluarii persoanelor cu dizabilitati.

4. coordonarea si controlul activitatii de prestari de servicii sociale(ingrijire,asistenta,recuperare si reabilitare), furnizate de catre unitati rezidentiale persoanelor cu dizabilitati institutionalizate.

5. dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale oferite de catre personalul calificat, atat la domiciliul beneficiarului cat si in unitatile specializate tip rezidentiale,

6. colaborare pe plan profesional cu alte organizatii ale administratiei publice locale si organizatii civile care au ca obiect de activitate asistenta sociala si protectia persoanelor cu dizabilitati.

sus

   
 
 
Vizitatori: Copyright © 2006 - All Rights Reserved